Władze

Zarząd Klubu

1) Prezes - Henryk Szynal
2) Wiceprezes ds. organizacyjnych - Włodzimierz Heymann
3) Wceprezes ds. piłki nożnej - Zenon Kowalski
4) Sekretarz - Grzegorz Okoniewski
5) Skarbnik - Franciszek Nowakowski
6) Członek - Piotr Skalski
7) Członek - Jan Trepczyński

 

Komisja Rewizyjna

1) Przewodniczący - Stefan Kamiński
2) Sekretarz - Stefan Kubicki
3) Członek - Jacek Książek

 

Sąd Koleżeński

1) Przewodniczący - ...
2) Sekretrz - ......
3) Członek - ......